pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Pielgrzymki

Jan Paweł II napisał: „Bóg jest obecny w równej mierze we wszystkich miejscach na ziemi tak, że cała może uchodzić za «świątynię» Jego obecności.”

Ta idea już od wielu lat przyświeca naszej pracy jako organizatorowi turystyki religijnej w Meksyku, Gwatemali, na Kubie oraz w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Poprzez pielgrzymowanie przez „Kontynent Nadziei”, jak nazwał Amerykę Łacińską nasz święty rodak Jan Paweł II, pragniemy ukazać nie tylko piękno tych krajów, ale przede wszystkim przyczynić się do głębokiego przeżycia religijnego poprzez codzienną Eucharystię, opiekę duchową, poznawanie historii i kultury danego kraju, a także kontakt z ludźmi, którzy są przecież żywym obrazem Boga. Nasi przewodnicy, którzy od wielu lat mieszkają w Ameryce Łacińskiej i są ludźmi wiary świetnie przygotowanymi z zakresu podstaw teologii, pragną każdemu z pielgrzymów pomóc w poszukiwaniu „ziaren prawdy” ukrytych w miejscach, do których pielgrzymują. Naszym celem nie jest tylko zwykłe podróżowanie po pięknych i egzotycznych krajach latynoamerykańskich, ale „rekolekcje duchowe w drodze”.

Papież Jan Paweł II dał się poznać światu przede wszystkim jako niestrudzony pielgrzym. Każda podróż Ojca Świętego była, jak sam kiedyś powiedział, „autentyczną pielgrzymką do żywego sanktuarium Ludu Bożego.” Papież podróżował, aby głosić Ewangelię, utwierdzać w wierze, nieść słowa pocieszenia, spotykać się z ludźmi. W ciągu swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 105 podróży na wszystkie kontynenty świata.

Jednym z najczęściej odwiedzany przez Jana Pawła II krajów był Meksyk. Był tu aż pięć razy w latach 1979, 1990, 1993, 1999 i 2002. Jego pierwsza podróż apostolska poza granice Watykanu odbyła się właśnie do Meksyku. Każda podróż Papieża do tego kraju zostawiała głęboki ślad w sercach Meksykanów. Za każdym razem wiele milionów ludzi uczestniczyło w papieskich spotkaniach i Mszach, modlitwą, śpiewem i autentyczną latynoską radością wyrażając przywiązanie do tego Papieża z tak dalekiego kraju, który stał się jednym z nich, stał się Meksykaninem.

Jan Paweł II nazwał kiedyś Amerykę Łacińską „kontynentem nadziei”. Większość z żyjących na nim ludzi jest katolikami, którzy bardzo żywiołowym i radosnym sposobem wyznają i praktykują swoją wiarę. Czasami wiara ta jest zabarwiona synkretyzmem, czyli wpływami innych religii, zwłaszcza pochodzenia prekolumbijskiego i afrykańskiego, ale zawsze jest szczera i otwarta. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego pielgrzymowania po kontynencie latynoamerykańskim dzieląc się wiarą z napotkanymi ludźmi i ucząc się od nich innych form religijności, zarówno w Meksyku, jak i w całej Ameryce Łacińskiej.

Poniżej przedstawiamy Państwu propozycje programów naszych pielgrzymek.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania