pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Celestún – miasteczko rybackie na półwyspie Jukatan w Meksyku położone nad Zatoką Meksykańską. Miasto liczy 6 tys. stałych mieszkańców, ale wzrasta do 10 tysięcy w okresie połowów ośmiornic. Oprócz połowów, Celestún produkuje sól, jak miało to miejsce od czasów prekolumbijskich oraz dzisiaj zajmuję się również eco turystyką. Celestun znajduje się na obszarze dwóch stanów z , których 25.000 hektarów należą do stanu Jukatan (Municipio de Celestun), a reszta, 34.130 hektarów do Campeche (Municipio de Calkin). Nazwa Celestun znaczy „malowany kamień”, zamieszkiwana jest przez ok 5000 mieszkańców zachowujących swój folklor i tożsamość kulturową.

 

 

Wokół miasteczka rozciąga się Rezerwat Biosfery Celestún o powierzchni 59.130 ha słynący głównie ze stad flamingów, pelikanów, czapli, kormoranów i wielu gatunków ptaków wędrownych. Celestun jest siedliskiem endemicznych gatunków zwierząt, roślin zagrożonych wyginięciem. Tutejsze plaże są też miejscem lęgowym żółwi morskich. W dniu 19 lipca 1979 rzad federalny ogłosił Celestun terenem Rezerwatu , natomiast ze względu na występowanie na jego terenie ogromnych ilości Różowych Flamingów i niezliczonej ilości gatunku ptactwa wodnego jego status został uaktualniony 1989 roku o nazwę Rezerwat Biosfery Celestun.

 

 

 

Wydmy

zajmują tutaj 11% powierzchni. Można wyróżnić dwie duże grupy roślinności w tej strefie: roślinność przybrzeżna, która rośnie w pobliżu plaży i jest odporna na ekstremalne warunki, takie jak wysokie zasolenie, silne wiatry oraz roślinność żyjąca w głębi lądu mniej odporna na te czynniki i na nagłe zmiany środowiska. W rezerwacie można znaleźć ciekawą mieszankę tropikalnej sawanny, lasów tropikalnych, niskiej roślinności, egzotyczne gatunki palm, kaktusów, Bromélias i storczyków.

 

 

 

„Ria de Celestun”

jak nazywane jest lokalnie ujście, to 22,5 km. długości i ma średnią szerokość 1,25 km. Obrazuje wyjątkowy krajobraz stworzony przez niezwykłe połączenie zasobów naturalnych, flory i fauny. Jego kształt jest prostokątny i rozciąga się z północnego wschodu na południowy zachód. Tym właśnie ujściem laguna łączy się z Zatoką Meksykańską.

 

 

 

Lasy mangrowe

zajmują powierzchnię 59% . Te bagna mangrowe są jednymi z najbardziej produktywnych ekosystemów na Ziemi. Namorzyny są bardzo wydajne poprzez przetwarzanie światła do materiału organicznego. Materiał ten z kolei zasila liczne bezkręgowce, które są same konsumowane przez wielu ryb, ptaków i gatunków ssaków. Namorzyny są odporne na słoną wodę, a tym samym moga się rozwijać, tam gdzie inne rośliny nie są w stanie przeżyć. Mangrowce wykazują wiele niezwykłych zdolności adaptacyjnych. Są one również wyjątkowo dostosowane do beztlenowych warunków glebowych. Mangrowiec Czarny (Avicennia germinans) posiada system korzeniowy tworzący sieć na głębokości 2 m pod powierzchnią wody. Z sieci tej wyrastają korzenie oddechowe, tzw. pneumatofory, które sterczą pionowo do góry.Czerwony mangrowiec (Rhizophora magiel) wytwarza korzenie podporowe, które wyrastają w wyższych partiach pnia i łukowato wygięte kotwiczą roślinę w błotnistym podłożu.

 

 

 

Ekoregion zwany PETENES

inaczej wyspy wegetatywne zajmuje 2% i tworzy korytarz przybrzeżnych terenów podmokłych. Ten system to unikalny biogeograficznych obszar o wielkiej wartości ekologicznej dla tak dużej różnorodności fauny i flory rezerwatu. Występują tylko w trzech regionach świata: Jukatan, Kuba i południowej Florydzie. Obszar ten jest mozaiką min. mieszanki przybrzeżnych namorzynów, lasu liściastego, nadmorskich zarośli, wydm, niskiej roślinności, trzciny, zieleni, traw. Bagna zajmują tutaj 5% terenu, Są one również domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt. Cechą charakterystyczną tego terenu jest również występowania cennego drewna twardego jak chicle (Manilcara zapota), Chaca (Bursera simaruba), Hibiscus(Malvaviscus arboreus), Cedr (tecolutensis Ficus), rodzaj Jabłoni (Annona glabra) i Palma ( Sabal Yapa).

 

 

Rezerwat Biosfery Celestun jest to główny obszar zimowania Różowych Flamingów, teren ochronny dla gatunków zagrożonych jak żółwie morskie, dwóch gatunków krokodyla. To równiez miejsce rozrodcze dla wielu gatunków ryb morskich.

 

 

Ptaki:

Do 320 gatunków ptaków zostały zarejestrowane i można je znaleźć w specjalnej rezerwie Celestún biosfery: kardynałów, wilgi, motmots, dzięcioły, kolibry, muchołówki, zimorodki, kormorany, wspaniałe ptaki fregaty, czaple, czaple białe, białe ibisy, bociany, rybołowy, jastrzębie, sępy, biegusy. sowy, pelikany szare, pelikany białe. Te tereny są miejscem lęgowym i żywieniowym dla ptaków rezydujących na stałe jak i migrujących ptaków przybrzeżnych i bagiennych takich jak czaple (Ardeidae), kaczki ( Anatidae), mewy (Laridae) itp. Istnieje kilka endemicznych gatunków ptaków, takich jak strzyżyk jukatański, koliber meksykański, przepiór białobrewy ( rodzaj przepiórki). Celestun jest również terenem zimowania 13 gatunków kaczek. 

 

 

Niemniej jednak najbardziej spektakularne, dostojne i piękne sa Karmazynowe Flamingi. Ich populacje występującą na tych terenach szacuje się na 23000 osobników. Corocznie przybywa ich coraz więcej. Występujące tutaj różowe jeziora są siedliskiej mikro organizmów , które zawierają beta karoten, nimi pożywiają sie krewetki, które są głównym pożywieniem flamingów. I to właśnie dzięki temu pigmentowi flamingi zawdzięczają swoje różowo – czerwone upierzenie. Phoenicopterus ruber roseus po polsku  czerwoniaki nazwę swą zawdzięczają jaskrawoczerwonemu upierzeniu. Nazwa ta pochodzi od hiszpańskiego słowa flamenco co oznacza „płonący ogień”.

 

 

Gady:

Z Tego gatunku możemy tutaj spotkać żółwia zielonego (Chelonia Midas), dureń żółw morski (Caretta Caretta), szylkretowy (Eretmochelys imbricata) i żółwia skórzastego ( Dermochelys coriacea). Spędzają całe życie w wodzie, z wyjątkiem krótkich chwil gdzie samice wychodzą na ląd w kwietniu, maju, czerwcu lub lipcu do gniazda i składają jaja. Samice mogą składać jaja w okresie lęgowym 3 do 4 razy. Po złożeniu jaj wraca do wody, jaja są gotowe do wylęgu około dwa miesiące później.

 

 

Krokodyle:

Krokodyl meksykański lub krokodyl Moreleta (Crocodylus Moreletii) znajduje się w Rezerwacie Biosfery w Celestun. Pomimo, że jego pancerz, który go przed większością drapieżników, jest on zagrożony wyginięciem. przede wszystkim przez człowieka..