pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Rezerwat Biosfery Rio Lagartos znajduje się na wschodnim końcu pasa wybrzeża półwyspu Jukatan, w Zatoce Meksykańskiej, w jego północnej granicy.  W dniu 26 czerwca 1979 roku z inicjatywy władz meksykańskich zostaje utworzony Rezerwat Rio Lagartos i obejmuje 47820 ha, natomiast w dniu 21 maja 1999 roku zostaje mu nadana nazwa Rezerwat Biosfery Rio Lagartos, który  obejmuje już teren 60.348 ha. Znajdujące się tutaj tereny wodno-błotne , które są środowiskiem życia dla wielu gatunków ptaków zagrożonych otrzymały międzynarodowe uznanie i w dniu 4 lipca 1986 roku zostały wpisane na Listę Konwencji Ramsar.

 

 

Nie ma tutaj charakterystycznych rzek powierzchniowych zamiast tego woda wydostaje się przez podłoże wapienne tworząc płytkie lustra wody i szereg jaskiń, strumieni podziemnych, oraz zbiorniki naturalnej słodkiej wody. To właśnie te oczka ze słodką wodą są  miejscem gdzie możemy zobaczyć sarny, tapiry, szopy, oceloty, małpy i inne zwierzęta.

 

 

W skład rezerwatu wchodzą lasy namorzynowe, plaże, wydmy, selva, bagna (petenes), trzcinowiska, laguny przybrzeżne, niska roślinność przybrzeżna, ujścia rzeki naturalne i sztuczne, wioski:  Rio Lagartos, Las Coloradas i El Cuyo. Liczbę  mieszkańców szacuje sie na ok. 7000. Główną działalnością miejscowej ludności  są dzisiaj połowy ryb, homarów, rolnictwo, hodowla zwierząt gospodarskich, wydobycie soli, turystyka. Rio Lagartos swoją nazwę zawdzięcza zamieszkującym w tym rejonie krokodylom. 

 

 

Rezerwat jest zaliczany do strefy wysokiego ryzyka, ponieważ znajduje się w trajektorii huraganów pochodzących z Karaibów i Atlantyku. Tropikalne huragany i silne wiatry poważnie wpłynęły na ukształtowanie terenu , gdyż z powodów silnych deszczy i wysokich fal erozje wybrzeża wydmy tworzą nowe dostępy od morza.  Rezerwat Biosfery to dwa eko regiony : lasy namorzynowe i  suche lasy tropikalne.

 

  

 

Rio  Lagartos  to również mokradła , które są siedliskiem wielu gatunków roślin , zwierząt, krokodyli i ptaków min. kaczka piżmowa (Cairina moschata), Dławigad amerykański (Mycteria americana) i sokół wędrowny (Falco peregrinus). 

 

 

Swój dom znalazły tutaj również Karmazynowe Flamingi  (Phoenicopterus ruber ruber) . Ich zabarwienie jest wynikiem odżywiania. W wodach żyją mikro organizmy , które  zabarwiają nie tylko podłoże, wodę ale i żyjące w nich krewetki , które są pokarmem flamingów. Krewetki zawierają beta karoten i dzięki temu flamingi zawdzięczają swój piękny kolor upierzenia.

 

 

 

Plaże , które ciągną się przez ok. 60 km to teren lęgowy żółwia  szylkretowego  (Eretmochelys imbricata) i zielonego żółwia morskiego (Chelonia mydas). 

Na terenie Rezerwatu Biosfery Rio Lagartos odnotowano  554 gatunków kręgowców, wśród nich 142 gatunków endemicznych, 2477 gatunków i 98 odmian roślin naczyniowych, 395 gatunków ptaków min. kukawka meksykańska, piłodziób czarnogardły, karakara białorzytna, myszołów białosterny, brodziec żółtonogi, sieweczka grubodzioba i morska, karakara białorzytna, rybitwa krótkodzioba i mała, derkaczyk rudy, brzytwodziób amerykański, perkozek białoskrzydły, bekaśnica, czarnostrzab zwyczajny, 80 gatunków gadów, 99 gatunków ryb , 16 płazów oraz  23.000 flamingów.