pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Oxkintok, zwane również Tun Tzat Maxacan, znajduje się na północno-zachodnim krańcu półwyspu Jukatan. Nazwa pochodzi od majańskiego słowa Oxkintoc co znaczy ox – trzy, kin – słońce, tok – kamień i oznacza „kamień z trzech słońc”.

 

 

0xkintok był ważnym majańskim ośrodkiem w okresie klasycznym. Miasto zamieszkane było od okresu preklasycznego aż do XV wieku. Odgrywało największą rolę w okresie od końca V wieku n.e. do połowy IX wieku. Najstarsza zachowana data – 475 r. n.e. pochodzi z nadproża w Budowli 6 w grupie Ah Canul, a najpóźniejsza – 859 r. n.e. – pojawia się na Steli 21. Kiedy w połowie XIX wieku dotarli tu Stephens i Catherwood, miejsce to nazywano Maxcanú, który to termin służy obecnie do określenia pobliskich jaskiń.

 

Co warto zobaczyć?
 
 

Oxkintok obejmuje kilka grup architektonicznych:

 

 

Satunsat

Jest to labirynt, do którego prowadzi tylko jedno wejście. Budowla składa się z 3 poziomów z licznymi pomieszczeniami, połączonymi ze sobą przejściami i schodkami. W dolnym poziomie budowli, w jednej z komnat, archeolodzy odkryli grobowiec kapłana.

 

 

Wewnątrz labiryntu panuje całkowity mrok i jedynie dwa razy do roku, w dniach równonocy, promienie słońca przedostają się przez małe, odpowiednio usytuowane okienka. Mógł zatem Satunsat służyć do obserwacji astronomicznych, ale mógł sprawować również jakąś funkcję podczas rytuałów, kiedy to władcy dokonywali aktów inicjacyjnych i doświadczali wizji.

 

 

Grupa Ah Canul

Tutaj zachowały się dawne pałace zamieszkiwane przez dostojników. Archeolodzy odkryli grobowce z bogatymi darami, miedzy innymi maskami z jadeitu. Grupa składa sie z 25 struktur rozmieszczonych na pięciu głównych placach i łączy się z innymi częściami miasta przy pomocy 3 dróg Sacbe.

 

 

Znajdują sie tutaj min. struktury oznaczone jako CA 6, zwane Palacio de la Serie Inicial i CA 5, oznaczone jako Palacio del Diablo Ch’ich lub El Palacio Pop.

 

 

W tej cześci znajdują się również kamienne antropomorficzne kolumny przedstawiające postacie odziane w ozdobne szaty, kamizelki oraz napierśniki.

 

 

El Grupo Ah May

Spoczywa na dużej platformie ze schodami od strony południowej. Jest podzielona na cztery kwadraty.  Znajdują się tutaj  kopulaste budowle mieszkalne, platformy i ołtarze. Jedną z najstarszych i jednocześnie najwyższą budowlą w tej grupie jest zabudowana na dużej platformie Piramida, z malowanymi i zdobionymi ścianami. Na jej szczycie znajduje się świątynia z trzema wejściami i dwoma wewnętrznymi pomieszczeniami.  

 

 

Grupa Ah Dzib

W tej grupie znajdują sie; Temazcal – miejsce ceremonialne, w którym odbywały sie ceremonie oczyszczania min. kobiet ciężarnych oraz graczy w rytualną grę w piłkę; Juego de Pelota – gdzie znaleziono ogromny, ale rozdrobniony pierścień z hieroglifami, i Palacio de Chaac.

 

 

Arco i Sacbe

Przed wiekami miasto było prawdopodobnie połączone siecią dróg z innymi ośrodkami. Może o tym świadczyć fragment muru z zachowanym łukiem, stanowiącym główne wejście do miasta i prowadzącym do grupy Ah Canul.

 

 

Chultunes

Podobnie, jak w przypadku innych miast, ze względu na deficyt wody, Majowie zbudowali tutaj kamienne zbiorniki chultunes, służące do gromadzenia wody deszczowej. Te zbiorniki wykonane na kształt butelki gromadziły od 1.500 do 25.000 litrów wody.