pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Xcaret ( maleńka przystań) to nazwa współczesna tego miejsca nadana przez Hiszpanów, dawniej nazywało się Polé co należy tłumaczyć jako „miejsce przez które przechodzą kupcy”.

 

Xcaret  położony jest na półwyspie Jukatan, w stanie Quintana Roo w Meksyku. Dawniej funkcjonował jako port morski i ważne centrum handlowo – ceremonialne Majów. Było to również miejsce, z którego wypływali Majowie na wyspę Cozumel, gdzie udawali się na pielgrzymkę do sanktuarium bogini Ix Chel, patronki min. płodności, rodziny i księżyca. Na terenie Xcaret znajdują się pozostałości po cywilizacji Majów w postaci odrestaurowanych w większym lub mniejszym stopniu struktur.  W ramach korzystania z atrakcji Parku Xcaret klienci mogą zwiedzić  strefę archeologiczną.

 

 

 
Historia

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Antropologii i Historii, pierwsze budynki powstały w latach 200 do 600 ne, ale większość z nich, te które możemy podziwiać pochodzi z okresu 1200 – 1250. Usytuowany nad brzegiem morza, otoczony został z czterech stron murem, w tym również od strony morza.  

Xcaret było zamieszkiwane w momencie najazdu Hiszpanów w XVI w.  Podczas trzeciego etapu zdobycia Jukatanu (1540-1547) Hiszpanie przybyli do Xcaretu , gdzie władze sprawował władca Ekab. Duża część mieszkańców zaakceptowała hiszpańską dominację i zaczęła przechodzić na chrześcijaństwo. Z uwagi na położenie i dostęp do morza Xcaret pozostał nadal ważną osadą i pełnił rolę portu.

 

 

Miejscowość zasiedlili Hiszpanie. W 1548 roku z inicjatywy Juana Nuneza została zbudowana kaplica. W trakcie późniejszych badań archeologicznych i renowacyjnych kaplicy natrafiono na grób ze szczątkami ludzkimi. Mogiła zawierała 136 szkieletów. Przeprowadzone badania DNA wykazały, że część z nich należało do populacji miasta i rodziny rządzącej.  

Dzisiaj INAH podzielił znajdujące się pozostałości po ośrodku ceremonialnym Majów na kilka grup.

Grupa A składa się z dziesięciu struktur i znajduje się poza murem. Grupy B i C znajdują się blisko morza. Grupa B składa się z pięciu konstrukcji, a grupa C składa się z czterech struktur. 

 

 

 

Struktury Grupy D zostały zbudowane obok muru. Struktury te obejmują świątynię, która pełniła również rolę współczesnej latarni morskiej. Grupa E jest jednym z najbardziej imponujących grup strukturalnych. Trzy struktury znajdują się przy murze, z których dwie świątynie były najważniejszymi budowlami w Xcaret. Struktury te były prawdopodobnie wykorzystywane w celach obrzędowych i religijnych. 

 

  

 

Grupa F składa się z trzech świątyń położonych na północny wschód od grupy E . Na jednej z nich widać ozdobienia i kolory. Grupa G obejmuje teren na której dzisiaj znajduję się hiszpańska kaplica.   Natomiast na terenie oznaczonym Grupa H i K znajdują się dwie świątynie.

 

 

Chociaż dzisiaj nie widoczne , cecha charakterystyczną tych budowli są zawarte na nich malowane farbą na ścianach ornamenty , ozdobienia nadproży. Dominującym kolorem wśród całej gamy innych kolorów był czerwony.

Istnieją dokumenty, które sugerują, że Xcaret był jednym z najbardziej aktywnych i ekonomicznie znaczących portów Majów na wschodnim wybrzeżu. Prawdopodobnie udział w tym miały małżeństwa zawierane między Xcaretem a Cozumelem. Charakter tych związków miał również znaczenie polityczne.

 

 

 

Dzisiaj

Xcaret dzisiaj  to jeden z największych eko – archeologicznych parków fauny, flory pokazujących naturalne piękno tego miejsca z gustownie wkomponowanymi atrakcjami.

 

 

W 1984 roku architekt Miguel Quintana Pali i dr Ignacio Bernal Hurtado kupił pięć hektarów ziemi w gminie Solidaridad, Quintana Roo, z myślą o stworzeniu jakiegoś przedsięwzięcia. Teren okazał się tak bogaty w występujące tutaj cenotes i podziemne rzeki wraz z pięknie zachowanymi stalagmitami, stalagnatami i stalaktytami oraz fauną i florą jukatańską,że właściciele postanowili wykorzystać to co oferuję natura i stworzyli, a właściwie zbudowali jeden z największych parków. Jego otwarcie nastąpiło w grudniu 1990 roku.

 

 

Park Xcaret jest uczestnikiem i propagatorem licznych akcji na rzecz ekologii, historii i archeologii.  Prowadzi badania nad zagrożonym gatunkiem fauny i flory. Na terenie parku znajdują się hodowle żółwi morski, grzybów, ptaszarnia, ryb, motyli.

 

 

 

Ponadto, Xcaret, w koordynacji z Ministerstwem Środowiska i Zasobów Naturalnych (Środowisko), Narodowym Instytutem Rybackim (INP) i Narodowym Instytutem Ekologii (INE) chroni dwa gatunki lęgowe żółwi na plażach Quintana Roo.

 

 

Dzisiaj 80 hektarów, które tworzą Xcaret wypracowały różne programy związane z ekoturystyką i kulturą, w celu pokazania i rozpropagowania przyrodniczego i kulturowego zróżnicowania Meksyku.

 

 

 

Park jest jednym z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Riviera Maya.

 

 

Wiele atrakcji, rozrywki, widowiska w trakcie zwiedzania i spektakularne show pokazujące historię Meksyku to właśnie zobaczysz , przeżyjesz w Xcaret.

 

Szczegóły programów z cenami znajdziesz tutaj