pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Religia

Hiszpanie po przybyciu do Meksyku oprócz gwałtownej eksploatacji Indian prowadzili również szeroko zakrojoną akcję misyjną wśród tubylców. Oprócz ewangelizacji władze kolonialne nałożyły zakaz wyznawania jakichkolwiek innych religii niż katolicyzm. Wszystko to sprawiło, że Meksykanie są współcześnie społeczeństwem bardzo jednolitym pod względem religijnym, z dominującym Kościołem Rzymskokatolickim.

W praktyce jednak, w szczególności w rejonach wiejskich praktykowanie katolicyzmu odbiega znacząco od jego odmiany europejskiej i miejskiej. Na prowincji przetrwało szereg zwyczajów, które były tolerowane przez misjonarzy i zostały niejako włączone do praktyk chrześcijańskich.

Konstytucja meksykańska z 1917 gwarantuje swobodę wyznania. Nowelizacja konstytucji z 1992 zniosła wiele poważnych ograniczeń nałożonych wcześniej na Kościół katolicki. Reformy dotyczyły m.in. zniesienia zakazu głosowania przez duchowieństwo, pozostawiono jednak ścisły zakaz bezpośredniego uczestniczenia Kościoła w życiu politycznym. W ostatnich latach można zauważyć coraz poważniejsze włączanie się hierarchii kościelnej w krytykę polityki ekonomicznej i społecznej rządu federalnego.

Około 89% społeczeństwa uważa się za katolików. Ostatnio coraz większego znaczenia nabierają kościoły protestanckie, które wypierają katolicyzm, w szczególności wśród Indian. Protestanci stanowią 3% całej populacji. Mimo że uczestnictwo w mszach świętych w XX w. znacząco spadło, to można zauważyć wśród młodych Meksykanów odrodzenie się religijności. Zgodnie z badaniami opinii publicznej Meksykanie, którzy nawet aktywnie nie uczestniczą w życiu religijnym i tak w dalszym ciągu uważają się za „religijnych”.

Leave a Reply