pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Labna znajduje się w południowo-zachodniej części stanu Jukatan, 28 km od Uxmal i 5 km na północny wschód od Xlapak. Wraz z Xlapak, Sayil, Kabah i Uxmal, Labna tworzy tzw. styl Puuc.

 

 

Labna, w  języku Majów, znaczy ” stary dom”. Miasto zajmowało stosunkowo mały obszar. Szacuje, że miało powierzchnię ok. 2,2 km2 i na tym terenie mogło zamieszkiwać niewiele ponad 3000 mieszkańców. Małe, ale ważne miasto Majów , które osiągnęło swój rozkwit między latami 600 a 900, zamieszkiwane było już pomiędzy 300 a 600 r.n.e. Najważniejszymi centrami gospodarczo-politycznymi tego regionu były miasta: Uxmal, Sayil i Kabáh, które wraz z ośrodkami w Oxkintok, Labná i Nohpat kontrolowały w całości region wzgórz Puuc.

 

 

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z roku 1841, kiedy to John Lloyd Stephens i Fryderyk Catherwood przybyli tutaj na początku października z zamiarem bliższego zbadania wielu ruin, w tym również Labna.

 

 

Wraz z innymi miastami tzw. Szlaku Puuc, Labna,  w 1996 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Unesco.

 

 

Co warto zobaczyć

 

 

Wielki Łuk ( El Arco)

jest najbardziej znaną wśród niezwykłych budowli tego miasta. Nie stanowił on wejścia do miasta, ale raczej było to przejście pomiędzy dwoma czworobocznymi dziedzińcami.  Zdobi go kilka masek Chaca oraz nisze w fryzie przypominającym drzwi do krytych strzechą chatą Majów, które stylizowane są motywem węża. W rogu znajduje się dużych rozmiarów maska, zaś resztę zachodniej fasady zdobią plastyczne ornamenty, na czele z motywem węża w dolnym gzymsie oraz kratownicą. Ponad dekorowanym w identyczny sposób gzymsem biegnie fantazyjny fryz, w którym na tle kolumn umieszczono motyw meandra.  Perfekcyjna i bogata ornamentyka charakterystyczna dla budowli stylu Puuc powoduje, że jesteśmy w stanie docenić zmysł architektoniczny jej wykonawców. Struktura ma  13 metrów szerokości i 6 metrów wysokości, sam łuk ma 3 metry szerokości.

 

 

El Mirador

znajduje się w pobliżu El Arco. Niczym wolno stojąca fasada umiejscowiona ponad dwoma odnowionymi platformami i sanktuarium, jest zwieńczona 4-metrowym grzebieniem.  Dawniej, przyozdabiał go stiukowy relief przedstawiający siedzącą ludzką postać pomalowaną na różne kolory. Występujące z przodu grzebienia kamienie stanowiły podstawę do stiuku. W południowo zachodniej części narożnika znajduję się dolna część rzeźby ludzkiej postaci. To jedyna pozostałość dekoracji świątyni . Budowla ta była świątynią zbudowaną na platformie zwieńczoną tzw. wieżą widokową.  Budowla zawierała trzy pomieszczenia.

 

 

El Palacio

Dwupiętrowy pałac główny o długości 120 metrów jest dekorowany rzędami masek. Przed nim rozpościera sie obszerny plac przecięty resztkami Sacbe. Bogatą fasadę wschodnią zdobi powielany motyw potrójnych kolumn, pasów geometrycznych ornamentów i masek boga Chaca. W południowo-zachodniej części narożnika, ponad wiązką trzech kolumn, widnieje zoomorficzna maska Chaca z otwartą paszczą węża trzymającą ludzką głowę.

 

 

Ten budynek miał kilka etapów budowy i składał się z około 50 pokoi na niższym poziomie budowli. W pałacu znaleziono hieroglify umieszczone na masce Chaca, a dokładniej na jego nosie, które wskazują na majańską datę 10.1.13.0.0. co odpowiada naszej dacie 862 r.n.e.

 

 

Świątynia Kolumn

Ta konstrukcja zbudowana w kształcie litery „L” stoi na szczycie prostokątnej platformy sześcio metrowej wysokości. Jest to typowy przykład budowli stylu architektonicznego Puuc z okresu 800 -1000 n.e. Budynek ozdobiony jest ciągiem dużych kolumn gładkich i gzymsem uformowanym z mniejszych krótkich kolumn.

 

 

Chultunes

 Z uwagi na położenie miasta i brak wody dla mieszkańców , na terenieLabna zbudowano tzw naturalne wapienne zbiorniki, chutlunes, których zadaniem było gromadzenie wody deszczowej. Na terenie strefy odkryto ich ponad 60.

 

 

Sacbe

Święte drogi Majów, białe drogi,  drogi ceremonialne i religijne łączące najważniejsze budowle na terenie miasta. Tutaj dwa główne zespoły budowli, El Palacio na północy, oraz El Mirador na południu, połączone są ze sobą za pośrednictwem sacbe o długości 170 metrów i siedmiometrowej szerokości.

 

 

Ciekawostki

Styl Puuc (nazwa pochodzi od określenia używanego w języku Maja, oznaczającego wzgórza) związany jest z ośrodkami w min. Uxmal, Kabah, Sayil i Labna. Budowle związane z tym stylem stawiano najczęściej wokół czworokątnych placów, albo wzdłuż linii na sztucznie usypanych platformach. Są to niewysokie budynki, podzielone na dwie części: dolną i górną. Część górna posiada bogatą dekorację rzeźbiarską. Część dolna to prosta, nie ozdobiona ściana z licznymi wejściami rytmicznie rozmieszczonymi na elewacji, najczęściej z zachowaniem jednakowych odległości. W stylu tym pojawiają się też kolumny pełniące funkcje podpory dzielącej duży otwór wejściowy na mniejsze, lub służące jako element architektonicznego podziału górnej części elewacji. Grzebienie wieńczące dachy świątyń pojawiają się na tym terenie w okresie VI i VII wieku. Wokresie późniejszym nie spotyka się tego elementu.