pl whatsapp +52 9841328060 info@mexicoentero.pl

Chicanna znajduje 292 km na południowy wschód od miasta Campeche, stolicy stanu o tej samej nazwie.

To niewielkie stanowsko archeologiczne,  którego nazwę tłumaczy się jako „domostwo wężowej paszczy”.  Ziemie te były zamieszkiwane już w latach 300-250 p.n.e., pierwsze budowle powstały tu ok 400 roku n.e.. Szczyt rozwoju tego miasta i większość budowli, które dzisiaj możemy podziwiać pochodzą  z okresu klasycznego, głównie z lat 550–700 n.e. Jak się przypuszcza miasto służyło elicie społeczności uzależnionej od pobliskiego Becanu. Informacje o mieście majów pojawiły się już ok. 1935 roku, natomiast ruiny miasta Chicanná zostały odkryte 30 lat później. Prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 1970 roku. Chicanna nie było zbyt duże w porównaniu z innymi ośrodkami, ale może poszczycić się kilkoma dobrze zachowanymi budowlami, stanowiącymi połączenie stylów Río Bec i Chenes.

  

Co warto zobaczyć

Przejściu ku głównemu placowi Chicanny, otoczonemu przez kilka zrujnowanych budowli, towarzyszy skrzek brązowo- białych kuraków. Na pierwszy plan wynurza sie plac na którym znajdują się w większym i mniejszym stopniu odrestaurowane struktury.

Estructura I

Budowla podłużna, z dwiema wieżami i zaokrąglonymi narożnikami. Widoczne schody prowadzą do usytuowanych na szczycie fałszywych świątyń spełniających jedynie funkcję dekoracyjną. Wejścia zostały ozdobione maszkaronami. Również na narożnikach świątyń zachowały się nakładające się na siebie maski boga Chaca.

 

  

Estructura II

Znajduje się po wschodniej stronie placu. W jej wnętrzu mieści się osiem komnat. Fasada tej budowli to  typowy przykład stylu Rio Chenes. Na pierwszym planie widoczna jest wielka maska, przedstawiającą Itzamne – boga – stwórcę. Głównym wejściem do wnętrza budowli są boskie usta gdzie w górnej części widać wyrzeżbione kamienne kły, nos i zezujące oczy. Dolna część wejścia jest lekko podniesiona, widoczna jest tutaj dolna szczęka i przestrzeń prowadząca do wnętrza stylizowana jako wysunięty język boga.

 

 

Przejście przez taką bramę umożliwiało władcom kontakt z istotami ze świata podziemnego, zmarłymi przodkami a przede wszystkim z bóstwami. Z obu stron budowli znajdują sie pionowe rzędy kamiennych, mozaikowych masek Chaca. Strukturę niegdyś pokrywał stiuk i jaskrawy, czerwony barwnik widoczny jeszcze w niektórych miejscach.

 

 

Estructura III i IV

Niskie zabudowy. Usytuowane są od strony północnej i południowej placu. W budowlach znajdują się  schody i pomieszczenia mieszkalne.

 

  

Estructura VI

Widoczne zachowane pozostałości zwieńczenia dachu w formie grzebienia  i maski bóstw po bokach głównej fasady świątyni.

 

 

Estructura XI

To  niewielki pałac z 12 pomieszczeniami o charakterze rezydencjalnym. Należy do najwcześniejszych zabytków miasta, wielokrotnie modyfikowana.  

 

 
Estructura XX

Dwupoziomowa struktura znajduje się trzysta metrów na północny wschód od głównego placu. Ta zdobiona elementami zoomorficznymi i maskami struktura spełniała przypuszczalnie funkcję świątyni i rezydencji. W jej dolnym poziomie mieściło się 11 komnat, natomiast na górnym  4 . Dolne pokoje mają kamienne ławy dekorowane rozetami. Widoczne są również wewnętrzne schody, dzięki którym można dotrzeć na szczyt budowli.

 

 

 
 Chultunes
 
 
 
 

Biorąc pod uwagę, elegancje, przeznaczenia i bogatą ornamentykę na budynkach, Chicanna została uznana przez niektórych badaczy jako elitarne centrum Rio Bec w tym regionie.

 

 

Mapa strefy archeologicznej CHICANNA