pl +521 984 132 8060 info@mexicoentero.pl

System polityczny

System polityczny Meksyku został stworzony na podobieństwo amerykańskiego modelu władzy. Tak samo jak w USA można wyróżnić podział władz na : sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. W odróżnieniu jednak od Stanów Zjednoczonych w Meksyku dużą przewagę posiada władza wykonawcza z prezydentem na czele. Przez większą część XX w. tylko jedna partia odgrywała istotną rolę – była to Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna (PRI).

PRI założona w 1929 z biegiem czasu zdołała skupić w swoim reku władzę na wiele lat. Praktycznie do 1988 PRI zdobywała wszystkie miejsca w senacie a do 1989 nie przegrała żadnych wyborów gubernatorskich. W 2000 prezydentem został Vicente Fox – Partia Akcji Narodowej  –  pierwszy raz od wielu lat osoba spoza kręgów PRI.