pl +521 984 132 8060 info@mexicoentero.pl

Dane ogólne

Dzisiejszy Meksyk to paleta kolorów, smaków, zapachów, dźwięków, krajobrazów i zabytków. Zadziwia nas swoją historią i ludźmi z otwartym i serdecznym charakterem, oraz sławną już na całym świecie „manianą”. Ten kto tu mieszka wie, że trudno jest mówić o Meksyku jako o całości. Wielość regionów, każdy ze swymi lokalnymi potrawami, tradycjami i zwyczajami, czy nawet wręcz językami, stanowi takie bogactwo i taką inność, że przemierzając drogi tego kraju wydaje się, jakby za każdym razem wjeżdżało się do zupełnie innego kulturowo miejsca. Mimo tej różnorodności chcemy przybliżyć Państwu ten kraj pod względem społecznym, religijnym i politycznym.

 

Dane ogólne

Meksykańskie Stany Zjednoczone, (po hiszpańsku Estados Unidos Mexicanos) to kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje z: Stanami Zjednoczonymi (na północy); Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu); Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie); Gwatemalą i Belize (na południu i południowym-wschodzie).

Meksyk zajmuje powierzchnię prawie 2 mln km2, co daje mu pod tym względem 13 miejsce na świecie. Z ok.106 milionami mieszkańców jest 11 krajem z największą liczba ludności.

Meksyk jest federacją 31 stanów i Dystryktu Federalnego w skład, którego wchodzi stolica Miasto Meksyk, jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie. Jest jedynym przedstawicielem Ameryki Łacińskiej w OECD, co było możliwe dzięki silnej pozycji w regionie i ustabilizowanej sytuacji gospodarczej. Od momentu wejścia do porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą (NAFTA) w 1994 gospodarka Meksyku wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju gospodarczego.

Od 2000 trwa proces demokratyzacji życia politycznego, które przed tą datą było opanowane przez dominującą w systemie władzy partię PRI. Jej hegemonia została przerwana dopiero po wygranej w wyborach prezydenckich Vicente Foxa.

Meksyk jest państwem bogatym w surowce mineralne, jednakże z ograniczonym areałem ziemi uprawnej i, z gwałtownie rosnąca populacją. Ponad połowa mieszkańców żyje w środkowej części kraju, podczas gdy rozległe rejony na suchej północy i tropikalnym południu są rzadko zaludnione. W ostatnich latach gospodarka kraju w dużej części opiera się na dochodach z turystyki i eksportu ropy naftowej. Wewnętrzna migracja ludności z rejonów wiejskich spowodowała gwałtowny rozrost ośrodków miejskich, w których mieszka obecnie ponad 2/3 ludności. Mimo poprawiających się wskaźników ekonomicznych duża część społeczeństwa w dalszym ciągu pozostaje biedna, co można przypisać częściowo kryzysowi z lat 80, który przejawiał się wysoką inflacją i ogromnym zadłużeniem zagranicznym.

Modernizacja i uprzemysłowienie pozostają w sprzeczności z tradycyjnym stylem życia, który przetrwał głównie na odizolowanych terenach wiejskich. Jego częścią są małe społeczności, złożone z indiańskich chłopów, którzy żyją podobnie jak ich przodkowie. Kulturalne pozostałości po wielkich cywilizacjach indiańskich (np. Chichén Itzá czy Tulum) współistnieją obok kolonialnych miast hiszpańskich, takich jak: Taxco czy Querétaro. Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami, wyrażające się w kulturze, architekturze, kuchni i sposobie gospodarowania są cechą charakterystyczną dla współczesnego Meksyku.

 

autor: Ewa Pytel Skiba